Informació al contribuent

Calendari del contribuent 2014 dels impostos recaptats per BASE – Gestió d’Ingressos Locals

Concepte Període de Consum Període
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Anual 28/03/2014 – 30/05/2014
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES – URBÀ Anual 30/05/2014 – 30/07/2014

30/07/2014 – 30/09/2014

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES – RÚSTICA Anual 27/06/2014 – 29/08/2014
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES Anual 30/07/2014 – 30/09/2014
TAXES PREUS PÚBLICS AGRUPATS

(taxa clavegueram i escombraries)

Anual 30/07/2014 – 30/09/2014
SUBMINISTRAMENT AIGUA 01/01/2011 / 31/03/2011 30/04/2014 – 30/06/2014
SUBMINISTRAMENT AIGUA 01/04/2011 / 30/06/2011 30/07/2014 – 30/09/2014
SUBMINISTRAMENT AIGUA 01/07/2011 / 30/09/2011 31/10/2014 – 31/12/2014
SUBMINISTRAMENT AIGUA 01/10/2011 / 31/12/2011 29/01/2015 – 29/03/2015

Puigpelat, desembre de 2010

NOTA:
S’INFORMA DE LA POSSIBILITAT DE SOL·LICITAR UN FRACCIONAMENT O AJORNAMENT EN ELS TERMINIS DELS IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS MITJANÇANT INSTÀNCIA PRESENTADA A LES OFICINES DE BASE – GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS D’ACORD AMB ELS REQUISITS I CRITERIS ESTABLERTS A L’ORDENANÇA DE RECAPTACIÓ DE BASE.

Lloc i horari de pagament

 

El pagament es pot fer a :

BASE Gestió d’ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls
Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament:
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h.

Formes de pagament:

  1. En efectiu mitjançant l’abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l’import de l’abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l’obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d’Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d’atenció als clients de les entitats que disposen d’aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.